Innlegg:

Stenging Grønås tirsdag 25. april

På grunn av arbeid på vassledning på Grønås blir vatnet stengt, ti. 25. april 2023 mellom kl. 09:00 og 14:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset. Me beklagar ulempene dette medfører!

Related Posts