Innlegg:

Stenging – Grønås 27.04.2023 

På grunn av lekkasje på ledningsnettet, vil me foreta lekkasjesøk på Grønås, to. 27. april 2023 mellom kl. 09:00 og 13:00. Vatnet kan bli avstengt i korte perioder på dagtid. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvasskrana på lågast uttak i huset. Ved spørsmål, ta kontakt på vakttelefon 53428845

Related Posts