Innlegg:

Stenging Grindheimsvåg torsdag 15. okt

På grunn av arbeid på vassledning på Grindheimsvåg blir vatnet stengt, torsdag 15. okt. mellom kl. 08:30 og 16:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset.

BVA beklagar ulempene dette medfører!

Related Posts