Innlegg:

Stenging Grindheimsvåg tirsdag 30. mars

På grunn av arbeid på vassledning på Grindheimsvåg blir vatnet stengt, tirsdag 30. mars mellom kl. 08:30 og 13:00.

Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset.

Me beklagar ulempene dette medfører!

Related Posts