Innlegg:

Stenging Grindheimsvåg mandag 5. des

På grunn av arbeid på vassledning på Grindheimsvåg blir vatnet stengt, mandag 5. des. mellom kl. 08:30 og 16:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset.

Me beklagar ulempene dette medfører!

Related Posts