Innlegg:

Stenging – Grindheim 25. juni 2024

På grunn av arbeid på vassledning på Grindheim blir vatnet stengt, 25. juni 2024 mellom kl. 09:00 og 14:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset. Ved spørsmål, ta kontakt på vakttelefon 53428845.

Related Posts