Innlegg:

Stenging – Grindheim 14.09.2022

På grunn av arbeid på vassledning på Grindheim blir vatnet stengt, on. 14. sep. 2022 mellom kl. 09:00 og 15:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset. Me beklagar ulempene dette medfører!

Related Posts