Innlegg:

Stenging Granittvegen fredag 9. juli

På grunn av arbeid på vassledning på Granittvegen blir vatnet stengt, fredag 9. juli mellom kl. 13:00 og 15:00.

Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset.

Me beklagar ulempene dette medfører!

Related Posts