Innlegg:

Stenging Gåsland mandag 24. feb

På grunn av arbeid på vassledning på Gåsland blir vatnet stengt, mandag 24. feb. mellom kl. 08:30 og 15:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset.

Related Posts