Innlegg:

Stenging Fylkesnes onsdag 10. april

På grunn av arbeid på vassledning på Fylkesnes, blir vatnet stengt onsdag 10. april 2019 mellom kl 08:30 og 14:30. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvasskrana på lågast uttak i huset. Beklagar ulempene dette fører med seg.

Related Posts