Innlegg:

Stenging Fylkesnes mandag 25.3.19

På grunn av arbeid på vassledning på Fylkesnes, blir vatnet stengt mandag. 25. mars 2019 mellom kl 08:30 og 14:30 . Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvasskrana på lågast uttak i huset. Beklagar ulempene dette fører med seg.

Related Posts