Innlegg:

Stenging Folderøy tirsdag 9. nov

 På grunn av arbeid på vassledning på Foldrøy blir vatnet stengt, ti. 9. nov. 2021 mellom kl. 13:30 og 14:30. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset.

Related Posts