Innlegg:

Stenging – Folderøy 14.06.23

På grunn av arbeid på vassledning på Folderøy blir vatnet stengt, 14. juni 2023 mellom kl. 09:00 og 14:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset. Ved spørsmål, ta kontakt på vakttelefon 53428845

Related Posts