Innlegg:

Stenging Espevær tirsdag 21. sept

På grunn av arbeid på vassledning på Espevær blir vatnet stengt, tirsdag 21. sep. mellom kl. 09:00 og 15:00.

Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset.

Me beklagar ulempene dette medfører!

Related Posts