Innlegg:

Stenging Espevær onsdag 5. feb

På grunn av arbeid på vassledning på Espevær blir vatnet stengt, onsdag 5. feb. mellom kl. 09:00 og 14:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset.

Related Posts