Innlegg:

Stenging Ersland – 29.03.2023

På grunn av arbeid på vassledning på Ersland blir vatnet stengt, on. 29. mars 2023 mellom kl. 08:30 og 14:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset. Me beklagar ulempene dette medfører!

Related Posts