Innlegg:

Stenging – Bruvegen 13.06.2023

På grunn av arbeid på vassledning på Bruvegen blir vatnet stengt, 13. juni 2023 mellom kl. 08:30 og 13:30. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset. Ved spørsmål, ta kontakt på vakttelefon 53428845.

Related Posts