Innlegg:

Stenging Bømmelhavn tirsdag 7. mai 2019

På grunn av arbeid på vassledning i Bømmelhavn, blir vatnet stengt tirsdag 7. mai 2019 mellom kl 09:00 og 16:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvasskrana på lågast uttak i huset. Beklagar ulempene dette fører med seg.

Related Posts