Innlegg:

Stenging – Bømmelhamn 29.04.2022

På grunn av arbeid på vassledning på Bømmelhamn blir vatnet stengt, fr. 29. april 2022 mellom kl. 09:00 og 11:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset. Me beklagar ulempene dette medfører!

Related Posts