Innlegg:

Stenging Bømlahamn torsdag 16. sept

På grunn av arbeid på vassledning på Bømlahavn blir vatnet stengt, torsdag 16. sep. 2021 mellom kl. 09:00 og 14:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset.

Me beklagar ulempene dette medfører!

Related Posts