Innlegg:

Stenging av Vorlandsvegen 08.09.2022

Vegen vert stengt for biltrafikk på Vorlandsvegen ved avkjøring til Vorlandsvegen 21 to. 8. sep. 2022 mellom kl. 08:00 og kl. 16:00 på grunn av arbeid med ledningsnett. Ta kontakt på telefon 53 42 88 40 ved spørsmål!

Related Posts