Innlegg:

Stenging av Stølsvegen ved Stølsvegen 24 05.01.2023

Vegen vert stengt for biltrafikk på Stølsvegen ved Stølsvegen 24 den to. 5. jan. 2023 mellom kl. 09:00 og kl. 15:00 på grunn av arbeid med vannlekkasje. Ta kontakt på telefon 53 42 88 40 ved spørsmål!

Related Posts