Innlegg:

Stenging av FV541 kryss Kjekalevikvegen

BVA melder med dette om at FV541 kryss ved Kjerkalevikvegen vert stengt for biltrafikk på den 14 mai 2024 kl 21:00 til 15 mai kl 06:00. På grunn av arbeid med vassledning.

Ved spørsmål kontakt vakttlf: 53 42 88 45

Related Posts