Innlegg:

Stenging Åsen onsdag 25. august

På grunn av arbeid på vassledning på Åsen blir vatnet stengt, onsdag 25. august mellom kl. 09:00 og 16:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset.

Me beklagar ulempene dette medfører!

Related Posts