Innlegg:

Stenging Åsen mandag 5. juli

På grunn av arbeid på vassledning på Åsen blir vatnet stengt, ma. 5. juli 2021 mellom kl. 09:00 og 11:00.

Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset.

Me beklagar ulempene dette medfører!

Related Posts