Innlegg:

Stenging Åsen 4. nov

På grunn av arbeid på vassledning på Åsen blir vatnet stengt, mandag 4. nov. 2019 mellom kl. 08:30 og 14:30. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset.

Related Posts