Innlegg:

Stenging – Åreid 22. mai 2024

På grunn av arbeid på vassledning på Åreid blir vatnet stengt, 22. mai 2024 mellom kl. 09:00 og 14:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset. Ved spørsmål, ta kontakt på vakttelefon 53428845.

Related Posts