Innlegg:

Stenging Anglevik 16.03

På grunn av arbeid på vassledning i Anglevik blir vatnet stengt, måndag 16. mars mellom kl. 09:00 og 12:30. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset.

Related Posts