Innlegg:

Stenging Alvsvåg mandag 22. februar

På grunn av arbeid på vassledning på Alvsvåg blir vatnet stengt, mandag 22. feb. mellom kl. 08:30 og 16:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset.

Related Posts