Innlegg:

Stenging Alvsvåg torsdag 9. juni

På grunn av ledningsbrudd på Alvsvåg, blir vatnet stengt til skaden er utbedra! Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvasskrana på lågast uttak i huset. For spørsmål, ta kontakt på vakttelefon 53428845.

Me beklagar ulempene dette medfører!

Related Posts