Innlegg:

Stenging Alvsvåg onsdag 27. mai

På grunn av arbeid på vassledning på Alvsvåg blir vatnet stengt, onsdag 27. mai mellom kl. 08:30 og 15:30. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset.

Beklagar ulempene dette fører med seg!

Related Posts