Innlegg:

Stenging Alvsvåg fredag 21.5.

På grunn av arbeid på vassledning på Alvsvåg blir vatnet stengt, fredag 21. mai 2021 mellom kl. 09:00 og 12:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset

For spørsmål, ta kontakt på vakttelefon 53428845.

Me beklagar ulempene dette medfører!

Related Posts