Innlegg:

Stenging Aga mandag 5. okt

På grunn av arbeid på vassledning på Aga blir vatnet stengt, mandag 5. oktober mellom kl. 09:00 og 14:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset.

BVA beklagar ulempene dette medfører!

Related Posts