Innlegg:

Stenging Aga fredag 2. oktober

På grunn av arbeid på vassledning på Aga blir vatnet stengt idag fredag 2. oktober mellom kl. 08:30 og 12:30. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset.

BVA beklagar ulempene dette medfører!

Related Posts