Innlegg:

Skimmeland tirsdag 5. mai

På grunn av arbeid på vassledning på Skimmeland blir vatnet stengt, tirsdag 5. mai mellom kl. 09:00 og 15:30. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset.

Beklagar ulempene dette medfører!

Related Posts