Innlegg:

Redusert vasstrykk – Bjørnevik 23.03.2023 

På grunn av arbeid på vassledning på Bjørnevik blir det redusert vasstrykk, to. 23. mars 2023 mellom kl. 09:00 og 14:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset. Me beklagar ulempene dette medfører!

Related Posts