Innlegg:

OPPHØR KOKEVARSEL ESPEVÆR 27.9.

OPPHØR KOKEVARSEL ESPEVÆR

BVA har mottatt analysesvar på prøvar tatt kvelden 26.september.

Resultatet viser ingen funn av bakteriar, og det er ikkje lengre nødvendig å koke drikkevatnet.

BVA vil søke videre for å finne ut kva som har skjedd. Me kjem tilbake med oppdatert informasjon så snart som råd.

Dersom spørsmål, ta kontakt på tlf 53 42 88 40 /53 42 88 45 ( vakt) eller til dagleg leiar 48 95 02 80.

 

Related Posts