Innlegg:

Opphør av kokevarsel Mækjebakken, Foldrøy og Siggjarvåg tirsdag 18.8.20

Bømlo Vatn og Avløpsselskap har mottatt 2 vassprøvar utan funn av bakterier i drikkevatnet. Kokevarsel opphører derfor umiddelbart.

Ta kontakt på vakttelefon 53 42 88 40 ved spørsmål.

Me beklagar så mykje ulempene dette har medført!

Related Posts