Innlegg:

Minnar om forbod mot hagevatning!

Minnar om forbod mot hagevatning!
Det er forbod mot hagevatning for alle abonnentar som er tilknyta offentleg vassforsyning i Bømlo kommune.
Kvar abonnent kan bruka 1 stk. hageslange (ikkje spreiar) for vatning av blomsterbed mellom kl. 09.00 og 11.00 eller mellom kl. 21.00 og 23.00.

Forbodet mot hagevatning er innført pga:
Sikra at det er nok vatn i høgdebassenga ved brann.
Sikra nok vasstrykk til dei abonnentane som bur høgt

Ved spørsmål, ta kontakt på tlf. 53 42 88 40 eller vakttelefon 53 42 88 45.

Related Posts