Innlegg:

Leidningsbrudd Nordpynt

På grunn av leidningsbrudd på Nordpynt, blir vatnet avstengd til skaden er utbetra. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvasskrana på lågaste uttak i huset.

For spørsmål,  ta kontakt på vakttelefon 53 42 88 45. Beklagar ulempene dette medfører!

Related Posts