Innlegg:

Leidningsbrot på Hestavollen

På grunn av leidningsbrot på Hestavollen, blir vatnet avstengd til skaden er utbetra. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvasskrana på lågast uttak i huset. For spørsmål, ta kontakt på vakttelefon 534 28 845.

Related Posts