Innlegg:

Ledningsbrudd Rubbestad

På grunn av ledningsbrudd på Rubbestad, blir vatnet stengt til skaden er utbedra! Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvasskrana på lågast uttak i huset.

For spørsmål, ta kontakt på vakttelefon 53428845

Related Posts