Innlegg:

Ledningsbrudd Røyksund 23. april

På grunn av ledningsbrudd på Røyksund, blir vatnet stengt til skaden er utbedra!

Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvasskrana på lågast uttak i huset. For spørsmål, ta kontakt på vakttelefon 53428845

Related Posts