Innlegg:

Ledningsbrudd Laurhammar torsdag 26. august

På grunn av ledningsbrudd på Laurhammar, blir vatnet stengt til skaden er utbedra! Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvasskrana på lågast uttak i huset.

For spørsmål, ta kontakt på vakttelefon 53428845

Related Posts