Innlegg:

Ledningsbrudd Espevær tirsdag 2. juni

På grunn av ledningsbrudd på Espevær, blir vatnet stengt til skaden er utbedra! Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvasskrana på lågast uttak i huset. For spørsmål, ta kontakt på vakttelefon 53428845

Related Posts