Innlegg:

Kokevarsel Totland 19.04.2022 – AVSLUTTA

Informasjon 22.04.2022

Me har i dag mottatt 2 vassprøvar utan funn av bakterier i drikkevatnet. Kokevarselet opphører derfor umiddelbart. Ta kontakt på vakttelefon 53 42 88 40 ved spørsmål. BVA beklagar så mykje ulempene dette har medført!

Informasjon 21.04.2022

Me har i dag fått tilbake eit prøvesvar som er negativt, dette er frå prøvene som er tatt igår.

Me må ha to stk. negative prøvesvar før me kan avlyse kokevarslet, og derfor gjeld kokevarselet inntil ny melding vert sendt ut.

Informasjon 19.04.2022

På grunn av fare for bakterier i drikkevatnet på Totland må vatnet kokes til ny melding blir sendt!

For spørsmål, ta kontakt på vakttelefon 53428845.

Related Posts