Innlegg:

KOKEVARSEL OPPHØRER FRÅ 07. JULI

Bømlo Vatn og Avløpsselskap har idag mottatt 2 vassprøvar utan funn av bakterier i drikkevatnet på de områda som framleis hadde kokevarsel. Kokevarsel opphører derfor umiddelbart. Det er pr. 07. juli ingen kokevarsel som gjeld for Bømlo kommune.

Ta kontakt på vakttelefon 53 42 88 45 ved spørsmål.

Me beklagar så mykje ulempene dette har medført!

Related Posts