Innlegg:

Kokevarsel – oppdatert torsdag 6. juli

Bømlo Vatn og Avløpsselskap har mottatt 2 vassprøvar utan funn av bakterier i drikkevatnet på Stautland, Sætre, Ådnanes, Tormodsætre, Gilje, Mæland, Fylkesnes og Alvsvåg. Kokevarselet opphører derfor umiddelbart i disse områda.

Då me manglar 2 fine prøvar på føljande områder, gjeld kokevarselet framleis i disse områda:

 • Sønstabø
 • Hallaråker
 • Nordtun
 • Mehus
 • Meling
 • Nesse
 • Økland
 • Brekke
 • Sæverud
 • Søvoll
 • Habbastad

Så snart me mottar 2 godkjente prøveresultat i disse område, vert det sendt ut melding med opphør av kokevarsel.

Me beklagar så mykje ulempene dette medfører!

Ved spørsmmål kontakt vakttelefon på 53 42 88 45.

Related Posts