Innlegg:

KOKEVARSEL – OPPDATERT INFORMASJON ONSDAG 5. JULI

Me har framleis ikkje fått 2 godkjente prøvesvar frå områda som har kokevarsel. Områda som er nevnt på lista nedanfor har av denne grunn framleis kokevarsel. Det vert sendt ut sms så snart godkjente prøvesvar er mottatt og kokevarselet vert avlyst.

Me beklagar så mykje ulempene dette medfører!

Ved spørsmål, ta kontakt på vakttelefon 53 42 88 45.

Informasjon mandag 3. juli

Bømlo Vatn og Avløpsselskap har mottatt 2 vassprøvar utan funn av bakterier i drikkevatnet på Mækjebakken, Folderøy og Siggjarvåg. Kokevarselet opphører derfor umiddelbart i disse områda.

Då me manglar 2 fine prøvar på føljande områder, gjeld kokevarselet framleis i disse områda:

 • Stautland
 • Sætre
 • Ådnanes
 • Tormodsætre
 • Gilje
 • Mæland
 • Fylkesnes
 • Alvsvåg
 • Sønstabø
 • Hallaråker
 • Nordtun
 • Mehus
 • Meling
 • Nesse
 • Økland
 • Brekke
 • Sæverud
 • Søvoll
 • Habbestad

Det vert sendt ut sms så snart kokevarselet vert avlyst.

Me beklagar så mykje ulempene dette medfører!

Ved spørsmål, ta kontakt på vakttelefon 53428845.

Related Posts