Innlegg:

KOKEVARSEL MANDAG 26. JUNI – OPPDATERT FREDAG 30. JUNI

Oppdatert informasjon fredag 30. juni:

Kokevarsel som vart varsla onsdag 28. juni gjeld framleis, då me ikkje har godkjente prøvesvar. Kokevarselet gjeld fortsatt på føljande områder:

 • Stautland
 • Ekornsæter
 • Mækjebakken
 • Foldrøy
 • Siggjarvåg
 • Sætre
 • Ådnanes
 • Tormodsætre
 • Gilje
 • Mæland
 • Fylkesnes
 • Alvsvåg
 • Sønstabø
 • Hallaråker
 • Nordtun
 • Mehus
 • Meling
 • Nesse
 • Økland
 • Brekke
 • Sæverud
 • Søvoll
 • Habbestad

Ved spørsmål, ta kontakt på vakttelefon 53428845.

Oppdatert informasjon 28. juni:

BVA har i dag fått tilbake prøvesvar som viser e-coli og koliforme bakteriar i drikkevatnet i enkelte områder.

DERSOM DU EIG 2 ELLER FLEIRE EIGEDOMMAR KAN DU FÅ  FORSKJELLIGE VARSEL. 

Kokevarselet gjeld fortsatt på føljande områder:

 • Stautland
 • Ekornsæter
 • Mækjebakken
 • Foldrøy
 • Siggjarvåg
 • Sætre
 • Ådnanes
 • Tormodsætre
 • Gilje
 • Mæland
 • Fylkesnes
 • Alvsvåg
 • Sønstabø
 • Hallaråker
 • Nordtun
 • Mehus
 • Meling
 • Nesse
 • Økland
 • Brekke
 • Sæverud
 • Søvoll
 • Habbestad

Me har tatt 2 godkjente oppfølgingsprøvar og kan avlyse kokevarsel på føljande plassar:

 • Heile Moster
 • Åreid- Grønnevik
 • Åreid – Sakseid
 • Finnås
 • Lykling
 • Grutle
 • Rubbestadneset
 • Aga
 • Agasøster
 • Rolfnes
 • Innvær
 • Bråtaneset
 • Hollundsdalen
 • Svortland
 • Stavland
 • Leite
 • Gåsland
 • Habbestad nedre
 • Steinsbø
 • Urangsvåg
 • Hollund
 • Selle
 • Sæverudsøy
 • Straumen hyttegrend
 • Erevik
 • Brandasund

Melding mottatt frå BVA gjeld inntil ny melding vert sendt.

Ved spørsmål, ta kontakt på vakttelefon 53428845.

Oppdatert informasjon 28. juni:

BVA har i dag fått tilbake prøvesvar som viser e-coli og koliforme bakteriar i drikkevatnet i enkelte områder.

DERSOM DU EIG 2 ELLER FLEIRE EIGEDOMMAR KAN DU FÅ  FORSKJELLIGE VARSEL. 

Kokevarselet gjeld fortsatt på føljande områder:

 • Stautland
 • Ekornsæter
 • Mækjebakken
 • Foldrøy
 • Siggjarvåg
 • Sætre
 • Ådnanes
 • Tormodsætre
 • Gilje
 • Mæland
 • Fylkesnes
 • Alvsvåg
 • Sønstabø
 • Hallaråker
 • Nordtun
 • Mehus
 • Meling
 • Nesse
 • Økland
 • Brekke
 • Sæverud
 • Søvoll
 • Habbestad

Me har tatt 2 godkjente oppfølgingsprøvar og kan avlyse kokevarsel på føljande plassar:

 • Heile Moster
 • Åreid- Grønnevik
 • Åreid – Sakseid
 • Finnås
 • Lykling
 • Grutle
 • Rubbestadneset
 • Aga
 • Agasøster
 • Rolfnes
 • Innvær
 • Bråtaneset
 • Hollundsdalen
 • Svortland
 • Stavland
 • Leite
 • Gåsland
 • Habbestad nedre
 • Steinsbø
 • Urangsvåg
 • Hollund
 • Selle
 • Sæverudsøy
 • Straumen hyttegrend
 • Erevik
 • Brandasund

Melding mottatt frå BVA gjeld inntil ny melding vert sendt.

Ved spørsmål, ta kontakt på vakttelefon 53428845.

Informasjon tysdag 27. juni:

BVA har i dag fått tilbake prøvesvar som viser e-coli og koliforme bakteriar i drikkevatnet ved Foldrøy, Bjødledalen og Krokavatnet på Ådnanes.

Me har tatt oppfølgingsprøvar føljande plassar, som ikkje har funn av bakteriar:

–          Ekornsæter

–          Grutle

–          Rubbestadneset

–          Brandasund

–          Moster

–          Bremnes

–          Hollundsvatnet og Åreid vannrenseanlegg.

Me skiftar no ut vatnet på leidningsnettet, samt at me gjer vidare undersøkingar for å finne årsaka. Det vert tatt nye prøvar i dag som me ventar svar på i morgon, onsdag 28. juni.

Kokevarselet for heile Bømlo, bortsett frå Langevåg og Espevær gjeld framleis, inntil ny melding vert sendt ut.

Informasjon mandag 26. juni:

På grunn av bakteriar i drikkevatnet må vatnet kokes til ny melding blir sendt ut!

Kokevarselet gjeld for heile Bømlo, bortsett frå Langevåg og Espevær.

Ved kokevarsel må alt vatn fra springen som skal drikkes, være kokt først. Vatnet skal fosskoke.

FHI og Mattilsynet har laga gode råd til kva du bør gjøre ved kokevarsel. Sjekk ut informasjonen her: https://www.fhi.no/kl/drikkevann/rad/kokevarsel/

Før kokevarsel kan avlyses, må BVA ha 2 fine prøveresultat. Første resultat er venta tysdag 27. juni på ettermiddagen. Me oppdaterer heimeside og facebook så snart prøveresultat vert mottatt.

Ved spørsmål, ta kontakt på vakttelefon 53428845

Related Posts